Banedag – Racing

kr200

Varenummer: 3001 Kategori:

ENGANGSLISENSER FOR BANEDAG ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Banedagen må være arrangert i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende banedag.

Det kan ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Det kan heller ikke utstedes engangs førerlisens til person som har fått midlertidig tilbakekalt førerretten eller er fratatt retten til å føre bil.

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i en banedag.