Banedag – Racing

kr220

Produktnummer: 3001 Kategori:

ENGANGSLISENSER FOR BANEDAG ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Banedagen må være arrangert i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende banedag.

For å få utstedt engangslisens kan ikke førerretten for førerkortfri motorvogn være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 12.2.2 e. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.3.

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i en banedag.