Konkurranse – Autoslalåm

kr220

Produktnummer: 9007 Kategori:

ENGANGSLISENS FOR AUTOSLALÅM-LØP OG FORENKLEDE KONKURANSEFORMER ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Løpet må arrangeres i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører/ledsager er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende løp.
Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.
Deltagere som kjører med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres.

  1. a) For løp som ikke er NM eller NC gjøres det unntak for Økonomiløp, Autoslalåm, Street Legal og Regularity.
    b) Unntaket gjelder også for rene klubbløp der kun arrangørklubbens medlemmer deltar.
    c) For Biltrial og Terrengtouring, se egne bestemmelser i spesialreglementene.

For at fører skal få utstedt engangslisens kan ikke førerretten for motorvogn være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 12.2.2 e. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.3.

Lisenskvitteringen skal vises til den arrangerende klubb før du deltar på konkurransen.