Konkurranse – Challenge

kr400

Varenummer: 9005 Kategori:

ENGANGSLISENS FOR LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Løpet må arrangeres i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende løp.
Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.

Deltagere som kjører med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres.

  1. a) For løp som ikke er NM eller NC gjøres det unntak for Økonomiløp, Autoslalåm, Street Legal og Bil-O/Challenge.
    b) Unntaket gjelder også for rene klubbløp der kun klubbens medlemmer deltar.
    c) For Biltrial og Terrengtouring, se egne bestemmelser i spesialreglementene.

Det kan ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Det kan heller ikke utstedes engangs førerlisens til person som har fått midlertidig tilbakekalt førerretten eller er fratatt retten til å føre bil.

Lisenskvitteringen skal vises til den arrangerende klubb før du deltar på konkurransen.