Norsk Funsport

kr420

Kategori:

ENGANGSLISENS FOR LØP ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Løpet må arrangeres i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende løp.
Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.

For å få utstedt engangslisens kan ikke førerretten for førerkortfri motorvogn være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 12.2.2 e. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.3.

Lisenskvitteringen skal vises til den arrangerende klubb før du deltar på konkurransen.

For å kunne løse Engangslisens i Norsk Funnsport må du ha gjennomført et lisenskurs for Racing. Det kan løses max 4 engansglisenser (4 løpshelger) før man må løse en ordinær racinglisens.

Det er viktig å forstå at reglementet i Norsk FunSport vil avvike fra et normalt langløpsreglement. Alt er gjort med tanke på at dette skal være sikkert, moro, enkelt, rimelig og noe som kan gjennomføres uten alvorlige hendelser. Her er hygge på og utenfor banen minst like viktig, om ikke viktigere, enn prestasjonene på banen.

Det forventes at alle påmeldte deltakere etterlever reglene og praktiserer FAIR RACE-prinsippene. Klarer vi å gjennomføre dette etter regelverket så kan vi fortsette med denne løpsformen på en trygg måte.

Det som er beskrevet i dette reglementet er tillatt/krav. Dersom det ikke er beskrevet her er det å anse som ikke tillatt