Passasjer/Ledsager – Ledsagerlisens

kr100

Varenummer: 10003-1 Kategori:

ENGANGSLISENS FOR PASSASJER/LEDSAGER UNDER LØP ELLER TRENING ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Deltagere under 18 år skal ha en ledsager (foresatt) som skal ha lisens utstedt av NBF. (Se art. 21, definisjoner, om ledsager)
Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn.
I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to deltagere.
Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser.
Ledsager er underlagt de samme plikter og rettigheter som andre lisensinnehavere.