Passasjer/Ledsager – Terreng Touring

kr100

Produktnummer: 7009 Kategori:

ENGANGSLISENS FOR PASSASJER/LEDSAGER UNDER LØP ELLER TRENING ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Lisensen skal være datert, og kun gyldig i ett løp.
Løpet eller treningen må være arrangert i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Passasjer/ledsager er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldende ett løp.
Det kan ikke utstedes engangslisens til person det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon

Lisenskvitteringen skal vises til den arrangerende klubb før du deltar.