Test – Rally

kr500

Varenummer: 4001 Kategori:

ENGANGSLISENSER FOR TEST ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Testen må være arrangert i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldene test.

Lisensen dekker fører og bil. Det er ikke krav om årskontroll/lisens på bilen men den skal være iht gjeldende teknisk reglement.

Det kan ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Det kan heller ikke utstedes engangs førerlisens til person som har fått midlertidig tilbakekalt førerretten eller er fratatt retten til å føre bil.