Test – Rallycross

kr520

Produktnr: 2001 Kategori:

ENGANGSLISENSER FOR TEST ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Testen må være arrangert i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldene test.

Lisensen dekker fører og bil. Det er ikke krav om årskontroll/lisens på bilen men den skal være iht gjeldende teknisk reglement.

For å få utstedt engangslisens kan ikke førerretten for førerkortfri motorvogn være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 12.2.2 e. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.3.