Trening – Drifting

kr100

Varenummer: 8001 Kategori:

ENGANGSLISENSER FOR TRENING ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Treningen må arrangeres i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldene trening.

Samme krav om personlig utstyr gjelder for passasjer som til fører i gjeldende bilsportgren.
Ved fører og passasjer i en og samme bil, må begge løse HVER sin lisens.
Lisensen skal være datert, og kun gyldig i en trening.

Det kan ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Det kan heller ikke utstedes engangs førerlisens til person som har fått midlertidig tilbakekalt førerretten eller er fratatt retten til å føre bil.

 

Lisenskvitteringen skal vises til den arrangerende klubb før du deltar på treningen.