Trening – Karting (ikke supertrening)

kr100

Produktnr: 5001 Kategori:

ENGANGSLISENSER FOR TRENING ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Treningen må arrangeres i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldene trening.

Samme krav om personlig utstyr gjelder for passasjer som til fører i gjeldende bilsportgren.
Ved fører og passasjer i en og samme bil, må begge løse HVER sin lisens.
Lisensen skal være datert, og kun gyldig i en trening.

For å få utstedt engangslisens kan ikke førerretten for førerkortfri motorvogn være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 12.2.2 e. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.3.

Deltagere under 18 år skal ha en ledsager (foresatt) som skal ha lisens utstedt av NBF. (Se art. 21, definisjoner, om ledsager)
Lisensen er personlig, og må derfor utstedes i ledsagerens navn.
I forbindelse med trening kan innehaver av ledsagerlisens ha ansvaret for inntil to deltagere.
Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser.
Ledsager er underlagt de samme plikter og rettigheter som andre lisensinnehavere.

Lisenskvitteringen skal vises til den arrangerende klubb før du deltar på treningen.