Trening – Rally Passasjer

kr100

Fyll inn navnet på kartleser i feltet for fører.

Produktnummer: 4003 Kategori:

ENGANGSLISENSER FOR TRENING ETTER GODKJENNING AV NORGES BILSPORTFORBUND (NBF)

Treningen må arrangeres i henhold til NBFs reglement og av klubb/avdeling tilsluttet NBF.
For denne lisensen kreves IKKE medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
Fører er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men kun for gjeldene trening.

Samme krav om personlig utstyr gjelder for passasjer som til fører i gjeldende bilsportgren.
Ved fører og passasjer i en og samme bil, må begge løse HVER sin lisens.
Lisensen skal være datert, og kun gyldig i en trening.

For å få utstedt engangslisens kan ikke førerretten for førerkortfri motorvogn være midlertidig tilbakekalt eller fratatt føreren, Generelle bestemmelser Art. 12.2.2 e. Det kan heller ikke utstedes engangslisens til person eller bil der det er gjeldende dom om suspensjon eller eksklusjon. Generelle bestemmelser Art. 9.6.3.

 

Lisenskvitteringen skal vises til den arrangerende klubb før du deltar på treningen.